آزمایشگاه تحقیقاتی “خستگی و شکست” و قطب علمي “مكانيك جامدات تجربي و ديناميك” دانشکده مهندسی مکانیک برگزار مي كنند:

سخنرانی علمی

پوشش­دهی با پاشش سرد – فرآیند و کاربردهای آن

Cold Spray Technology- Process and Applications

دکتر حمیدرضا جاهد مطلق

Professor of Mechanical Engineering

University of Waterloo, Canada

 

مکان و زمان برگزاری:

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد میزبان: دکتر مجیدرضا آیت اللهی

سه شنبه 30 خرداد ­ 1402

ساعت 14:30

 

خبرهای اخیر


فهرست