پیروی دعوت سردبیر ارشد مجله Engineering Fracture mechanics (EFM) و تایید مدیر شاخه مهندسی انتشارات Elsevier، دکتر مجیدرضا آیت اللهی مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، به اعضای هیات تحریریه مجله فوق الذکر اضافه گردید. مجله EFM که از درجه کیفی Q1 در مجموعه مجلات ISI برخوردار است، با ضریب تاثیر 4.898، بالاترین ضریب تاثیر را در بین مجلات تخصصی حوزه مکانیک شکست دارا می باشد. لازم به ذکر است که دکتر مجیدرضا آیت‌اللهی در حال حاضر عضو هیات تحریریه 3 مجله از 4 مجله ISI موجود در حوزه تخصصی مکانیک شکست می باشند. ضمناً علاوه بر مجله FEM، ایشان هم اکنون عضو هیات تحریریه در مجموعه کتاب های تخصصی Structural Integrity (موسسه انتشاراتی Springer) و همچنین در هفت مجله ISI دیگر نیز می باشند. این موفقیت ارزشمند را به ایشان تبریک گفته و برایشان توفیقات روزافزون آرزو می نماییم.

1401/09/21

خبرهای اخیر


فهرست